पास बक्स

  • ISO 5 GMP लामिनार फ्लो डायनामिक पास बक्स

    ISO 5 GMP लामिनार फ्लो डायनामिक पास बक्स

    Qianqin laminar प्रवाह गतिशील पास बक्स मुख्य रूप देखि लेख को स्थानान्तरण को रूप मा जैविक सफा क्षेत्र मा प्रयोग गरिन्छ, मुख्य आवेदन स्थानहरु: जैव औषधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान एकाइ, रोग नियन्त्रण केन्द्र, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालय वैज्ञानिक अनुसन्धान, जैविक सफाई र विभिन्न सफा क्षेत्रहरु को लागी। अनुप्रयोगहरू।